The Office

Address: Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, Poland

Phone: + 48 730 336 602

Email: info@locatheart.com


Follow Us

Facebook

LinkedIn


Business Hours

Monday - Friday 09:00 AM - 05:00 PM CET

Saturday/Sunday - Closed

Legal information

Loc At Heart Spółka z o.o.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
VAT ID: PL5842745654

Addtional information:
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII
KRS 0000591914, NIP 5842745654, REGON 36324174500000,
kapitał zakładowy 5000,00 zł, wpłacony w całości.