Contact Us

  Feel free to ask for details, don't save any questions!

  The Office

  Address: Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, Poland

  Phone: + 48 730 336 602

  Email: info@locatheart.com


  Follow Us

  Facebook

  LinkedIn


  Business Hours

  Monday - Friday 09:00 AM - 05:00 PM CET

  Saturday/Sunday - Closed

  Legal information

  Loc At Heart Spółka z o.o.
  ul. Jana Uphagena 27
  80-237 Gdańsk
  VAT ID: PL5842745654

  Addtional information:
  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII
  KRS 0000591914, NIP 5842745654, REGON 36324174500000,
  kapitał zakładowy 5000,00 zł, wpłacony w całości.