Obliczanie kosztów tłumaczenia

OBLICZANIE KOSZTÓW TŁUMACZENIA

Współcześnie koszty tłumaczeń oblicza się w oprogramowaniu CAT, co znacznie ułatwia realistyczne wyceny i pozwala na optymalizację kosztów.

Ale zacznijmy od intuicyjnego sposobu. UWAGA: tak się tego NIE robi!


A oto jak my obliczamy koszty (i jak powinno się to robić w XXI w.):

Na początek przypomnienie: pełna stawka jest stosowana tylko dla słów w nowych segmentach. Dla powtórzeń (dopasowań) stosujemy ułamek stawki, np. :

  • dokładne powtórzenie: 50% stawki, w naszym przykładzie 0,05 EUR za słowo;
  • dopasowanie rozmyte: 80% stawki, w naszym przykładzie 0,08 EUR za słowo.

Kiedy mamy już ustaloną stawkę podstawową, nasze oprogramowanie samo oblicza, ile mamy słów w nowych segmentach, ile w dopasowaniach rozmytych, a ile w powtórzeniach dokładnych i kontekstowych.

Tekst ma 1000 słów. Ale pracowaliśmy już dla tego klienta, więc możemy skorzystać z pamięci tłumaczeniowej i obniżyć koszt. Oprogramowanie pokazuje, że 500 słów znajduje się w nowych segmentach, 300 – w dopasowaniach rozmytych, a 200 – w dokładnych powtórzeniach.

500 × 0,1 EUR + 300 × 0,08 EUR + 200 × 0,05 EUR = 84 EUR

Wynikowa stawka za słowo dla tego projektu:

84 EUR ÷ 1000 = 0,084 EUR

To o 16% mniej niż nasza nominalna stawka wynosząca 0,1 EUR za słowo. Takie oszczędności są możliwe dzięki wykorzystaniu pamięci tłumaczeniowej (która znajduje powtórzenia i dopasowania z poprzednich tłumaczeń) i profesjonalnego oprogramowania (które znajduje powtórzenia w aktualnie tłumaczonym tekście i umożliwia korzystanie z pamięci tłumaczeniowej w czasie rzeczywistym).

Korzyści skali w tłumaczeniach >>

<< Rodzaje powtórzeń w tłumaczeniach – co to jest dopasowanie?