Regulamin serwisu

  1. Cel działania serwisu

Serwis internetowy locatheart.com służy prezentacji oferty, działalności i kompetencji firmy locatheart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Uphagena 27 w Gdańsku, KRS 0000591914, NIP 5842745654, REGON 36324174500000, oraz do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem praktycznym i materiałami merytorycznymi z klientami i ogółem społeczeństwa.

  1. Autorstwo tekstów

Teksty publikowane w serwisie locatheart.com są objęte prawem autorskim. Naruszenie praw autorskich do wszelkich tekstów publikowanych w serwisie, w szczególności poprzez kopiowanie i publikowanie w innych serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej przez locatheart Sp. z o.o. będzie pociągało za sobą konsekwencje prawne.

  1. Dyskusja w komentarzach

Serwis locatheart.com umożliwia komentowanie tekstów publikowanych na blogu. Komentarze mają służyć rzeczowej rozmowie, wymianie informacji i opinii w duchu życzliwości i profesjonalizmu. Komentarze nie na temat, obraźliwe i szerzące dezinformację będą usuwane według oceny administratora serwisu.