Tłumaczenia w Twojej firmie – jak sobie radzicie?

Tłumaczenia w Twojej firmie – jak sobie radzicie?

Określ obecną sytuację i dowiedz się, jak usprawnić proces tłumaczeń w Twojej firmie.

Odpowiedz na kilka pytań:

  1. Czy tłumaczenie to w Twojej pracy łatwy proces?
  2. Czy wiesz, do kogo się zwrócić, aby uzyskać tłumaczenie?
  3. Czy w firmie jest osoba odpowiedzialna za koordynację tłumaczeń?
  4. I jeszcze 5 pytań.

Tłumaczenia w Twojej firmie – kwestionariusz:

Przyjrzyjmy się bliżej temu kwestionariuszowi.

Oceń swój proces tłumaczeniowy:

Już pierwsze pytanie pozwala zauważyć kilka kwestii.

1. Czy tłumaczenie to w Twojej pracy łatwy proces?

W firmach, które mają opracowany proces tłumaczeniowy, tłumaczenie nie jest problemem. Korzysta się z gotowej procedury.

Jeżeli jednak procedur nie ma, tłumaczenie może być zmorą. Gdy za każdym razem trzeba organizować wszystko od początku, traci się mnóstwo czasu. Takie problemy mogą wiązać się z prokrastynacją i opóźnieniami (na przykład przy publikacji treści).

Pytania 2–4 dotyczą ram strukturalnych procesu.

2. Czy wiesz, do kogo się zwrócić, aby uzyskać tłumaczenie?

3. Czy w firmie jest osoba odpowiedzialna za koordynację tłumaczeń?

4. Czy Twoja firma współpracuje z agencjami tłumaczeń albo freelancerami zajmującymi się copywritingiem i tłumaczeniami?

Istnieją przedsiębiorstwa, które korzystają z niektórych elementów – jak współpraca z zewnętrznymi partnerami – lecz nie mają wewnętrznego systemu koordynacji. Taka sytuacja jest oczywiście lepsza niż kompletny brak procesu. Zawsze należy pamiętać, że poszczególne jego etapy muszą być dostosowane do realiów firmy, jej potrzeb i możliwości.

Pytania 5–7 dotyczą jakości tłumaczenia.

5. Czy wiesz, jak przygotować materiały do tłumaczenia?

6. Czy dostępne są instrukcje dotyczące tłumaczeń (na przykład na dysku współdzielonym lub w intranecie)?

7. Czy dostępne są wytyczne dotyczące treści w różnych językach

Przygotowanie plików i wytycznych oraz materiałów referencyjnych to istotne czynniki poprawiające jakość tłumaczenia i usprawniające komunikację. Dzięki nim proces tłumaczenia jest też krótszy
i wydajniejszy. Część firm ma własne wytyczne, jednak nie udostępnia ich pracownikom. Inne przekazują im wskazówki dotyczące przygotowania plików, ale już nie instrukcje językowe. Gdy ustalisz, które elementy są gotowe, a jakich brakuje (lub które są zbędne), będziesz mieć jasność, które obszary wymagają poprawy.

Ostatnie pytanie odnosi się do optymalizacji kosztów.

8. Czy ktoś w Twojej firmie gromadzi dane o tłumaczeniach (np. liczba słów w tekstach) aby planować budżet lub optymalizować koszty?

W wielu firmach każdy pion lub dział współpracuje z wybranym przez siebie dostawcą usług tłumaczeniowych. Taka dowolność bywa cenna – zwłaszcza gdy partnerzy są specjalistami w różnych dziedzinach (przykładowo: jedna firma dostarcza teksty prawne, a inne – marketingowe). Nadmiar partnerów może jednak uniemożliwić osiągnięcie korzyści skali.

Warto raz na jakiś czas przeanalizować skalę oraz strukturę tłumaczeń by ocenić ich skuteczność
i usprawnić proces.

Dalsze kroki

Skoro wiesz już, jak brzmią odpowiedzi na nasze pytania, a także co oznaczają, możesz wyciągnąć wnioski na temat stanu tłumaczeń w firmie.

  • Które obszary wymagają poprawy?
  • Jakie zmiany można wprowadzić od razu?
  • Które z rozwiązań będą miały realny wpływ na wydajność Waszej pracy?

Przedyskutuj te kwestie z zespołem!

Podziel się tym wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *