TŁUMACZENIA PRAWNE

Teksty prawne na stronach internetowych i w sklepach są jak umowy. Klienci – jeśli chcą zrobić zakupy – muszą zaakceptować treść tych dokumentów, a zwykle robią to bez czytania. Każdy taki tekst musi spełniać wymagania prawne – w przeciwnym razie może zafundować Ci grzywny, pozwy i inne komplikacje.

Oto 3 najważniejsze kwestie do zapamiętania:

  • Każdy kraj i region wymaga innych dokumentów prawnych w różnych formach. Firmy mają obowiązek spełnienia tych wymagań. Większość takich wytycznych powstaje, by chronić konsumentów, nie przedsiębiorców.
  • W każdym kraju funkcjonuje unikalny system prawny oparty na odrębnej tradycji prawnej. To dlatego w różnych krajach podobne koncepty nazywa się w rozmaity sposób. Z tego samego powodu rozwiązania prawne oczywiste na jednym rynku na innym mogą w ogóle nie istnieć. Zazwyczaj odmienna jest też struktura zapisów prawnych. Tłumaczeniu tekstów prawnych często bliżej do lokalizacji niż do tradycyjnego przekładu. To dlatego, że…
  • W wielu sytuacjach odbiorca nie chce znać treści oryginalnych zapisów (dotyczy to np. handlu internetowego). Ludzie chcą znać zasady, które dotyczą konkretnie ich, a nie kogoś na Twoim rynku pierwotnym. Ponieważ prawo w każdym kraju jest inne, firmy muszą dostosować swoje regulaminy do realiów danego miejsca. Niektóre z Twoich ulubionych rozwiązań mogą być na nowym rynku nielegalne i niemożliwe do wprowadzenia.

Mówiąc „teksty prawne”, mamy na myśli nie tylko RODO i politykę zwrotów, ale i mnóstwo innych dokumentów. Jeśli na przykład prowadzisz sklep internetowy, pomyśl o warunkach dostaw i płatności.

Ze względu na wymienione wyżej kwestie oprócz samego tekstu prawnego warto dostarczyć tłumaczom także interpretację najważniejszych lub budzących wątpliwości zapisów.

Tłumaczenie aplikacji mobilnych i SaaS (lokalizacja) >>

<< Tłumaczenie obsługi i samoobsługi klienta