Tłumaczenie plików graficznych

TŁUMACZENIE PLIKÓW GRAFICZNYCH

Tłumaczenie plików graficznych bez oprogramowania CAT to wyzwanie. Wyobraź sobie kopiowanie wszystkich tekstów z pliku graficznego i wklejanie ich do pliku tekstowego. Taka metoda prowadzi do pojawienia się wielu błędów.

Profesjonalne oprogramowanie wspierające tłumaczenia pracuje z najpopularniejszymi plikami graficznymi – automatycznie importuje ich treść do pliku, w którym jest wykonywane tłumaczenie. Formatowanie pozostaje przy tym nienaruszone. Specjaliści DTP bardzo to lubią.

Wykorzystanie oprogramowania CAT:

  • eliminuje błędy wynikające ze stosowania metody „kopiuj-wklej”,
  • pozwala zmniejszyć nakład pracy specjalistów DTP o 90%,
  • umożliwia automatyczne zachowanie oryginalnego formatowania.

Część 3: Ceny i wydajność tłumaczeń >>

<< Tłumaczenie dla edukacji online (e-learning)