Wewnętrzny koordynator tłumaczeń

WEWNĘTRZNY KOORDYNATOR TŁUMACZEŃ

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za tłumaczenia zawsze przynosi korzyści długoterminowe. Taka osoba szybko orientuje się w potrzebach językowych organizacji, a przy tym zyskuje doświadczenie i praktyczną wiedzę o współpracy z dostawcami usług językowych.

Wewnętrzny koordynator tłumaczeń może być odpowiedzialny za:

  • negocjowanie budżetów tłumaczeniowych z przełożonymi i kontrolę wydatków firmy na tłumaczenia;
  • opracowanie wytycznych i materiałów referencyjnych oraz zarządzanie nimi (np. za aktualizację);
  • przygotowanie plików do tłumaczenia;
  • weryfikację jakości tłumaczeń (np. poprzez kontrolę wyrywkową);
  • kontrolę stopnia realizacji założeń projektu (np. harmonogramu, spójności), ustalanie celów i śledzenie wskaźników efektywności;
  • analizę długoterminowych potrzeb językowych firmy;
  • szkolenie współpracowników (np. w zakresie przygotowania plików do tłumaczenia).

Wyznaczenie wewnętrznego koordynatora tłumaczeń to najlepszy sposób na wydajne i wysokiej jakości tłumaczenia oraz komunikację międzynarodową dopasowaną do potrzeb.

Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, jak zamawiać tłumaczenia i weryfikować ich jakość (także w językach, których nie znasz).

Jak zamawiać tłumaczenia? >>

<< Część 5: Zarządzanie tłumaczeniami w Twojej firmie