Część 5: Zarządzanie tłumaczeniami w Twojej firmie

CZĘŚĆ 5: ZARZĄDZANIE TŁUMACZENIAMI W TWOJEJ FIRMIE

Jak sprawdzić, czy Twój proces tłumaczeniowy jest skuteczny i efektywny, a komunikacja we wszystkich językach ma założoną jakość?

Aby skorzystać z nowoczesnych rozwiązań i osiągnąć korzyści skali dzięki zwiększonej spójności, tłumaczenia trzeba wykonywać w sposób skoordynowany. Istnieją dwie popularne metody.

  1. Przeniesienie odpowiedzialności za koordynację na agencję tłumaczeń

W tym modelu wszystkie działy w Twojej firmie przesyłają treści do tłumaczenia bezpośrednio agencji tłumaczeń. Zazwyczaj za koordynację wszystkich tłumaczeń klienta po stronie agencji odpowiedzialna jest jedna osoba, która sprawdza, czy np. nie przekroczono limitów miesięcznych (o ile takie ustalono).

  1. Wyznaczenie wewnętrznego koordynatora tłumaczeń

Wewnętrzny koordynator tłumaczeń odpowiada za zamówienia na tłumaczenia spływające z różnych działów, koordynuje te zamówienia, sprawdza stopień wykorzystania budżetu, pilnuje harmonogramów i przesyła teksty do tłumaczenia agencji. To nie musi być praca na pełen etat. Jeśli Twoja firma nie potrzebuje wielu tłumaczeń, zadania te mogą być tylko dodatkiem do zadań na innym stanowisku.

Oto omawiane w tej części tematy, których zgłębienie pomoże Ci dowiedzieć się, jak zostać skutecznym wewnętrznym koordynatorem tłumaczeń:

  1. Wewnętrzny koordynator tłumaczeń
  2. Jak zamawiać tłumaczenia
  3. Jak weryfikować jakość tłumaczeń (nawet w językach, których nie znasz)

Wewnętrzny koordynator tłumaczeń >>

<< Część 4: Co robi agencja tłumaczeń (poza tłumaczeniem)