Językowcy wewnętrzni – bijące serce locatheart

Językowcy wewnętrzni – bijące serce locatheart

Współpraca z freelancerami to konieczność i rzeczywistość naszej branży. Przede wszystkim jednak należy pamiętać o stworzeniu stałej bazy językowców wewnętrznych – w locatheart wiemy, że są oni niczym bijące serce agencji, gwarantujące sprawny przebieg wszystkich procesów oraz pompujące cenną wiedzę i niezbędne informacje do pozostałych części organizmu. Czym dokładnie zajmują się nasi specjaliści? Jakie czynniki bierzemy pod uwagę podczas selekcji kandydatów? Co robimy, aby odpowiednio wyszkolić nową osobę? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Czym dokładnie zajmują się nasi językowcy: tłumacze, redaktorzy, korektorzy i copywriterzy

Obowiązki językowców pracujących w siedzibie locatheart można podzielić na pięć kategorii, a każda z nich wymaga specyficznego zestawu cech i umiejętności. Przyjrzyjmy się poszczególnym obszarom z osobna.

Wykonywanie zadań czysto językowych z wykorzystaniem angielszczyzny i polszczyzny

Członkowie zespołu muszą nie tylko doskonale władać oboma językami i mieć „lekkie pióro”, ale również dysponować ogromną wiedzą z zakresu odpowiednich kręgów kulturowych. Co więcej – jako że liczba projektów tłumaczeniowych, redaktorskich, korektorskich i copywriterskich bywa wręcz zawrotna – wymagana jest elastyczność i świetna organizacja czasu. Warto podkreślić, że nawet jeśli za wczesne etapy pracy nad danymi materiałami odpowiadają współpracownicy zewnętrzni, przed dostarczeniem projektu klientowi wszystkie teksty sprawdzane są przez nasz zespół in-house.

Wykonywanie zadań językowych z uwzględnieniem elementów instruktażowych

Ponieważ polskie teksty nierzadko przekładane są nawet na kilkanaście języków obcych, eksperci wewnętrzni muszą przygotowywać tak zwane wersje wzorcowe – niebywale dokładne, a jednocześnie możliwie jak najbardziej naturalne tłumaczenia na język angielski, które służą nieznającym polszczyzny językowcom z innych krajów za nowy tekst źródłowy. Tego typu pliki – jako że bezpośrednio wpływają na jakość wszystkich pozostałych wersji i tym samym mają kluczowe znaczenie dla klienta – muszą zostać opatrzone odpowiednimi komentarzami i wskazówkami, które pozwolą na rozwianie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i gramatycznych. To zaś wymaga od naszego zespołu umiejętności identyfikacji potencjalnych problemów, sprawnego znajdywania uniwersalnych rozwiązań, dogłębnego zrozumienia specyfiki danego tekstu oraz wyczucia lingwistycznego znacznie wykraczającego poza języki, w których się specjalizują. Aby poznać pełen przekrój zadań, których się podejmujemy, oraz przyjrzeć się przykładom obrazującym naszą pracę, przeczytaj nasz artykuł o tym, jak tłumaczyć przez angielską wersję wzorcową.

Czuwanie nad jakością techniczną projektów

Od naszych ekspertów wymagana jest doskonała znajomość wytycznych dostarczanych przez poszczególnych klientów, w tym wszelkich niuansów terminologicznych, interpunkcyjnych, a nawet stylistycznych; ponadto konieczna jest tu drobiazgowość, sumienność i dociekliwość (nierzadko polegająca na uzgadnianiu nawet najdrobniejszych szczegółów z klientem).

Zapewnianie właściwego przepływu informacji merytorycznych

Jako że to nasi specjaliści odpowiadają za produkt końcowy dostarczany klientowi, muszą błyskawicznie reagować na zmiany, na bieżąco monitorować przepływ informacji i nieustannie pilnować, by wszyscy językowcy biorący udział w projekcie otrzymali odpowiednie wytyczne lub wskazówki. Pomocne jest tutaj tworzenie przejrzystych arkuszy online, które pozwalają na przekazywanie wszelkich istotnych wiadomości w czasie rzeczywistym.

Przygotowywanie materiałów wdrożeniowych oraz szkolenie zarówno nowych członków zespołu wewnętrznego, jak i freelancerów

Ponieważ nasi eksperci jako jedyni dysponują wiedzą na temat wszystkich projektów i są zaznajomieni z wytycznymi każdego klienta, na ich barkach spoczywa obowiązek tworzenia materiałów wdrożeniowych, które ułatwią potencjalny onboarding oraz usprawnią pracę freelancerów. Co więcej, w razie potrzeby nasi specjaliści przeprowadzają specjalne warsztaty szkoleniowe (stacjonarnie i online), dzięki którym do pracy nad danym projektem może przystąpić nawet bardzo liczny zespół językowców. W tym przypadku liczą się zwłaszcza umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne, skrupulatność oraz myślenie strategiczne i analityczne.

Jakie czynniki bierzemy pod uwagę podczas selekcji kandydatów

Ponieważ w locatheart dbamy o to, by klienci zawsze otrzymywali od nas treści najwyższej jakości, podczas rekrutacji stosujemy niezwykle ostre kryteria selekcyjne. Po rozmowie wstępnej, mającej na celu lepsze zapoznanie się z deklarowanymi kompetencjami, zdolnościami, motywacjami i cechami charakteru danej osoby, wybrany kandydat podchodzi do całego szeregu testów, które pozwalają na sprawdzenie odpowiednich umiejętności w praktyce – do wyzwań, którym musi stawić czoła, należą na przykład:

  • korekta najeżonego nieoczywistymi błędami tekstu polskiego,
  • tłumaczenie różnorodnych tekstów specjalistycznych na język angielski,
  • drobiazgowa kontrola techniczna plików napisowych.

Jest to etap niezmiernie trudny i wymagający – nierzadko z kilkunastu aplikacji wyłaniana jest tylko jedna, a ponieważ w tak istotnej kwestii nie możemy pozwolić sobie na kompromisy, w przypadku braku satysfakcjonujących wyników jesteśmy gotowi przeprowadzić rekrutację po raz kolejny.

Co robimy, aby odpowiednio wyszkolić nową osobę

Kiedy nasz zespół wewnętrzny powiększa się o kolejnego językowca, uruchamiane są wszelkie możliwe mechanizmy instruktażowe. Możemy podzielić je na trzy główne kategorie.

Materiały wdrożeniowe

Już na wstępie nowa osoba może zapoznać się z całym mnóstwem przystępnych, opracowywanych na bieżąco i bogatych merytorycznie materiałów wdrożeniowych, które następnie omawiane są podczas szkoleń wewnętrznych.

Mentoring

Praca nowego językowca od samego początku nadzorowana jest przez starszych stażem kolegów i koleżanki, którzy dokładnie sprawdzają i analizują każdy plik, a następnie poruszają wszelkie wymagające uwagi kwestie, dzieląc się swoim doświadczeniem i poszerzając kontekst o pokrewne zagadnienia.

Wsparcie po okresie wstępnym

Należy zaznaczyć, że tego typu pomoc nie ucina się wraz z zakończeniem okresu przygotowawczego – nasi językowcy wspierają się wzajemnie cały czas, biorą udział w rozmaitych warsztatach i kursach oraz wspólnie pracują nad dalszym rozwijaniem kompetencji zawodowych.

Jak widać, pracy wewnętrznego zespołu językowców nie da się przecenić. To właśnie nasi specjaliści sprawiają, że wszelkie procesy przebiegają sprawnie, bezproblemowo i w niezwykle przyjaznej atmosferze, a dzięki nieustannemu rozwojowi i wzajemnemu wsparciu każdorazowo dostarczają klientom materiały pierwszorzędnej jakości. Są sercem locatheart – sercem, bez którego żaden projekt nie byłby możliwy.

Podziel się tym wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *