Narzędzia, których używamy w locatheart

Narzędzia, których używamy w locatheart

W locatheart nieprzerwanie trwa praca przy różnorodnych projektach, niekiedy bardzo złożonych i obejmujących tysiące słów, a także niejednokrotnie wymagających przetłumaczenia na kilkanaście różnych języków. Zależy nam na odpowiedniej kontroli jakości, konsekwentnym stosowaniu terminologii i spójności tłumaczonych treści, a ponadto zawsze staramy się usprawniać nasze procesy. W tym celu wykorzystujemy różne przydatne narzędzia. Mamy to szczęście, że żyjemy w erze gigantycznego rozwoju technologii informatycznych, dzięki czemu mamy do dyspozycji wyjątkowe oprogramowanie, które pozwala nam zagwarantować absolutnie pierwszorzędną jakość.

Narzędzia CAT

Źródło grafiki:  https://tinyurl.com/2avrzadd

Na rynku oprogramowania CAT (ang. computer-assisted translation, „tłumaczenie wspomagane komputerowo”) prym wiedzie Trados, pozostając najprawdopodobniej najpowszechniej stosowanym programem tego typu. Dla branży lokalizacji Trados jest tym, czym Photoshop i InDesign są dla projektowania graficznego i składu.

Narzędzia CAT efektywnie wpływają na pracę tłumaczy, weryfikatorów, a także menadżerów projektów. Łatwiejszy staje się zarówno sam akt tłumaczenia, jak i jego późniejsza weryfikacja, a to za sprawą kilku niezwykle przydatnych opcji:

  • Tekst źródłowy zostaje podzielony na segmenty – zazwyczaj są to zdania, które dla wygody użytkownika są wyświetlane w formie kolumny zestawionej z kolumną z tekstem docelowym.
  • W ramach programu można korzystać z pamięci tłumaczeniowej, tzn. baz danych obejmujących wszystkie poprzednie projekty, w których zostały zapisane teksty źródłowe wraz z towarzyszącymi im tłumaczeniami.  
  • Dostępne są także funkcje wspierające zarządzanie projektem, np. grupowanie tłumaczeń z tego samego projektu z podziałem na języki.

Menadżerowie projektów w locatheart wykorzystują Tradosa, aby przygotować pliki otrzymane od naszych klientów. Tworzą „paczki” z plikami, na których później pracują tłumacze, blokują segmenty niewymagające przekładu, ustawiają limity znaków, jeśli to konieczne, dodają przydatne komentarze, a także załączają pamięci tłumaczeniowe oraz glosariusze, do których muszą zastosować się językowcy.

Następnie tłumacze i weryfikatorzy LAH przystępują do pracy nad tekstem, w razie konieczności nanoszone są poprawki, a całość zostaje poddana korekcie. Kiedy ten etap zostanie zakończony, plik jest odsyłany do menadżerów, oni zaś poddają go dalszej obróbce, a wersję końcową odsyłają klientowi. Pliki tego typu są wiernym odbiciem wersji źródłowej, z zachowaniem układu graficznego treści, kroju pisma, wielkości liter itd.

Narzędzie do zapewniania jakości (LQA)

W zasadzie większość programów typu CAT oferuje funkcje zapewniania jakości (QA). Istnieje jednak program, który zdecydowanie błyszczy na tle innych, w dużym stopniu przyczyniając się do usprawnienia samego procesu oraz utrzymania spójności wewnątrz pojedynczego tekstu lub pomiędzy kilkoma różnych plikami:

Źródło grafiki: https://tinyurl.com/4wykk2a4

Każdy projekt tradosowy, nad którym pracują nasi tłumacze i weryfikatorzy, przechodzi weryfikację w Xbenchu. To proste narzędzie zbiera dane z pliku z tłumaczeniem (np. pliku w formacie programu Trados) i wykazuje wszelkie napotkane nieprawidłowości. Może tu chodzić o inne tłumaczenie tego samego fragmentu źródłowego (w przypadku powtórzeń), identyczne tłumaczenie dwóch różnych partii tekstu, a także o niespójności związane z liczbami lub słowami kluczowymi. W większości przypadków kwerenda weryfikacyjna przedstawi wyniki fałszywie dodatnie, dlatego zadaniem użytkownika Xbencha jest wyłuskanie faktycznych błędów z listy miejsc w tekście, które zostały oznaczone jako błędne.

Xbench jest szczególnie przydatny w trakcie naprawdę dużych projektów, kiedy różne partie tego samego tekstu są tłumaczone przez różne osoby. Jeśli przez tekst przewijają się identyczne zwroty lub terminy, program przeskanuje tłumaczenia i wskaże niespójne miejsca. Wówczas weryfikator (lub menadżer projektu) podejmuje decyzję o wybraniu najbardziej odpowiedniego wariantu.

Narzędzia do tworzenia i edycji napisów

Językowcy z locatheart wykorzystują w pracy różnorodne narzędzia napisowe, zarówno autonomiczne, jak i wymagające dostępu online. Te drugie zasadniczo należą do agencji tłumaczeniowych, które hostują własne oprogramowanie w sieci i udostępniają je tłumaczom za pomocą linków. Jeśli chodzi o programy autonomiczne, w naszej skromnej opinii najlepszym pozostaje ten: 

Źródło grafiki: https://tinyurl.com/yc6k2vsp.

Subtitle Edit to edytor o otwartym kodzie źródłowym. Posiada wszelkie funkcje niezbędne do tworzenia napisów – albo od zera, albo na podstawie dostarczonych szablonów (templates). Użytkownicy mogą edytować tekst, dodawać tagi funkcjonalne, dostosowywać czasówki (time codes), a także przeszukiwać napisy pod kątem określonych znaków (także z wykorzystaniem algorytmów wyrażeń regularnych, umożliwiających wyszukiwanie ciągów znaków), współdzielić czasówki między różnymi plikami oraz porównywać napisy z różnych plików w praktycznym oknie zestawiającym je obok siebie. Subtitle Edit pozostaje naszym głównym narzędziem do pracy nad projektami napisowymi bez użycia platformy online. Ma na to wpływ fakt, że program ten zapewnia nam wiele możliwości pracy nad tekstem, a jednocześnie narzędzia do rozwiązywania problemów, które mogą w trakcie tej pracy wystąpić. Program posiada nawet swój własny moduł do kontroli jakości, dzięki czemu możemy sprawdzić napisy pod kątem ustalonych wcześniej reguł, dostarczonych razem z poradnikiem stylistycznym od klienta.

Tłumaczenia VR

Póki co, w roku 2022, nie istnieją okulary VR, które potrafiłyby obsłużyć narzędzia CAT. Jako że używanie takich okularów do tłumaczenia byłoby niezmiernie niewygodne, jest wysoce wątpliwe, aby kiedykolwiek trafiły na rynek. Ale, jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. 😊

W tej części wywodu chcemy się bardziej skupić na grach VR, ich tłumaczeniu i naszym podejściu do tego zagadnienia. Okulary VR nadal nie są powszechnie używane, więc nie można oczekiwać, aby tłumacze na własną rękę szukali odpowiedniego kontekstu dla tłumaczenia. Nasze biuro w Gdańsku jest zaopatrzone w dwie pary okularów Oculus Quest 2, z których korzystamy za każdym razem, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości odnośnie do znaczenia danego tekstu.

W takich przypadkach uruchamiamy grę, której dotyczy problem, i na własne oczy sprawdzamy, gdzie można znaleźć określony tekst i jaką pełni funkcję. Dzięki temu możemy do minimum ograniczyć liczbę zapytań wysyłanych do klienta.

Narzędzia do komunikacji

Do rozsyłania materiałów i zadań dla naszych wewnętrznych bądź zewnętrznych tłumaczy wykorzystujemy zwyczajną pocztę e-mail. Jest to też nasze standardowe narzędzie do komunikacji z klientami. Do rutynowych zadań – szczególnie jeśli wiążą się one z dużą liczbą pytań, przekazywaniem informacji zwrotnej oraz wymianą myśli i informacji – używamy programów podanych poniżej:

Źródło grafiki: https://tinyurl.com/bdhn6syr.

Discord jest naszą główną aplikacją do komunikacji w firmie. Nasi wewnętrzni lingwiści używają jej do omawiania bieżących wątpliwości związanych z problemami językowymi, a także do dopytywania menadżerów projektów o szczegóły danego zadania – tak jest po prostu szybciej niż drogą mailową. Nad aktualnymi projektami pieczę trzymają zespoły koordynatorów i menadżerów, również we współpracy z naszym zespołem SEO.

Źródło grafiki: https://tinyurl.com/3f7zhys3.

Kiedy zależy nam na czasie, komunikujemy się z wieloma klientami za pomocą platformy Slack. To niesamowicie przydatne narzędzie w tych momentach, gdy liczy się każda sekunda – na przykład w trakcie ciągłej lokalizacji gry.

Źródło grafiki: https://tinyurl.com/3u8hmzzu.

Pakiet biurowy Google przydaje się przy skomplikowanych projektach tłumaczeniowych, kiedy w grę wchodzi wiele języków i dużo treści. Na przykład w trakcie lokalizacji gry na urządzenia mobilne.

  • Na początku do każdej gry tworzone są glosariusze online, które zawierają angielskie zwroty i odpowiadające im przekłady na różne języki.
  • Następny krok to utworzenie arkuszy zapytań, w których lingwiści mogą umieszczać pytania dotyczące różnorodnych problemów napotkanych w trakcie wykonywania określonego zadania – może chodzić o niejasny sens danego zwrotu, o błąd w źródle lub o kłopot ze zmieszczeniem się w wymaganym limicie znaków.

Podobny system działa w przypadku tłumaczeń VR. W trakcie projektów napisowych wykorzystujemy ponadto arkusze dostarczone przez klienta, w których znajdują się kluczowe imiona, nazwy i wyrażenia. Stają się materiałem odniesienia zarówno dla tłumaczy, jak i weryfikatorów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to może irytować, kiedy na przykład ta sama postać w tym samym serialu nosi różne imiona w zależności od odcinka. Jeśli interesuje cię, jak podchodzimy do takich wyzwań, polecamy nasz artykuł na ten temat.

Narzędzia do zarządzania projektem

Do koordynowania bieżących projektów zespoły menadżerów wykorzystują najbardziej odpowiednie narzędzia. Aplikacje są różne – zasadniczo używamy takich, które cieszą się uznaniem i są rozpowszechnione w branży. Są to między innymi:

  • Trello. Używamy go jako wirtualnego notatnika do śledzenia zadań i poszczególnych kroków z nimi związanych, przypisanych do danych członków zespołu.
  • Asana. Służy do porządkowania informacji o projektach, łącznie z liczbą słów, par językowych, a w razie potrzeby także oddzielnych zadań, które trzeba wykonać. Nasz zespół od tłumaczeń z dziedziny e-commerce często korzysta z infrastruktury Asany. Oto przykład tego, w jaki sposób porządkujemy zadania w realnym środowisku pracy:

  • Confluence. Używamy go do przechowywania wytycznych i dokumentacji.
  • Nasze wewnętrzne narzędzie do rozliczania projektów i zarządzania nimi.

Podaliśmy większość narzędzi, których używamy do bieżącej pracy. Dzięki tym przydatnym programom i aplikacjom nasi pracownicy i partnerzy mogą skupić się na tym, co dla nich najważniejsze. Wykorzystując zaufane i uznane narzędzia, możemy zapewnić jak najwyższy poziom usług dla naszych klientów. Jeśli interesuje Cię współpraca, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

Podziel się tym wpisem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *