NARZĘDZIA TŁUMACZA BEZ TAJEMNIC

Systemy Zarządzania Tłumaczeniami (Translation Management Systems, TMS) służą agencjom tłumaczeń do zarządzania projektami i zasobami. Dają ogląd wszystkich bieżących i zaplanowanych działań.

Oprogramowanie wspierające tłumaczenia (Computer Aided Translation software, CAT software) to narzędzia, w których odbywa się tłumaczenie. Mówiąc najprościej, oprogramowanie dzieli tekst na segmenty (np. zdania lub akapity) i wyświetla je tłumaczom:

[animacja ze zrzutem ekranu, podświetlają się poszczególne pola wraz z opisem].

Oprogramowanie CAT umożliwia też pracę zdalną, ma wbudowaną autokorektę i wiele innych przydatnych funkcji.

Rozwiązania te poprawiają jakość i spójność tekstów, a przy tym pozwalają na wykorzystanie wcześniejszych tłumaczeń w celu obniżenia kosztów i skrócenia terminów.

Zautomatyzowana kontrola jakości usprawnia proces weryfikacji dokonywanej przez redaktorów, korektorów i kierowników projektów. Pomaga w weryfikacji językowej i technicznej.

Autokorekta, weryfikacja zgodności pod kątem liczb i cyfr – to tylko najprostsze funkcje. Zautomatyzowana kontrola jakości potrafi także sprawdzić, czy w tłumaczeniu zastosowano terminy ze słownika oraz czy dla identycznych segmentów wprowadzono identyczne tłumaczenia (co nie zawsze jest wskazane!). Ustawienia tego oprogramowania mają bardzo wiele parametrów. W rezultacie oprogramowanie zwraca zazwyczaj długą listę błędów, które należy zakwalifikować albo jako rzeczywiste usterki (a następnie poprawić), albo jako fałszywe alarmy.

Nie mniej istotna jest techniczna kontrola jakości. Oprogramowanie jest w stanie wyłapać nieplanowane zmiany w strukturze treści i plików, formatowaniu itp.

Pamięć tłumaczeniowa to zewnętrzna pamięć wykorzystywana przez tłumacza. Oprogramowanie znajduje powtórzenia i podobieństwa między segmentami, a następnie – proponuje wcześniejsze tłumaczenia lub automatycznie je podstawia. Ułatwia też tworzenie słowników dla danego klienta i ich używanie – mogą to być na przykład słowniki terminów branżowych lub fraz kluczowych.

Wprowadzenie pamięci tłumaczeniowej przyspieszyło realizację tłumaczeń i umożliwiło osiąganie korzyści skali.

Wtyczki poszerzają możliwości oprogramowania, dostosowując je do różnych potrzeb. W locatheart pracujemy z kilkoma rodzajami wtyczek – niektóre pomagają nam wewnętrznie, inne są wykorzystywane przez naszych klientów. To np.:

  • wtyczki dostawców tłumaczenia maszynowego w oprogramowaniu CAT;
  • wtyczki CMS umożliwiające eksport, import i nadpisywanie treści;
  • wtyczki CMS umożliwiające utrzymywanie (od strony technicznej) wielu wersji językowych strony.

Przykładowe procesy tłumaczeń >>

<< Elementy zarządcze procesu tłumaczenia