Część 1: Podstawowe elementy procesu tłumaczenia

CZĘŚĆ 1: PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU TŁUMACZENIA

Tłumaczenie jest procesem, na który składa się szereg elementów. Kiedy je poznasz, łatwiej będzie Ci zrozumieć własne potrzeby tłumaczeniowe i informacje płynące od partnerów językowych. Elementy procesu tłumaczenia podzieliliśmy na 3 grupy:

  • elementy językowe,
  • elementy zarządcze,
  • narzędzia tłumacza.

Wspólnie tworzą one proces tłumaczenia.

Podstawowe elementy językowe procesu tłumaczenia: tłumaczenie, redakcja, korekta, tłumaczenie maszynowe i postedycja, LSO.

Tradycyjny proces tłumaczenia składa się z przekładu, redakcji i korekty.

Dziś coraz częściej spotykamy się z tzw. tłumaczeniem maszynowym. Jego proces można podzielić na tłumaczenie maszynowe i postedycję, po której często następuje korekta.

Dowiedz się więcej o elementach językowych procesu tłumaczenia.

Elementy zarządcze procesu tłumaczenia: zarządzanie projektami, opieka nad klientem, dobór narzędzi i językowców.

Koordynatorzy projektów tłumaczeniowych prowadzą projekty. Opiekunowie klientów dbają o relacje z klientami oraz ich zasoby (na przykład o wytyczne). Dobór narzędzi i językowców pasujących do potrzeb, harmonogramu i budżetu klienta to zadania pomocnicze wykonywane zazwyczaj przez odrębne osoby.

Dowiedz się więcej o elementach zarządczych procesu tłumaczenia.

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie tłumaczenia są: oprogramowanie wspierające tłumaczenia (CAT), oprogramowanie do zautomatyzowanej kontroli jakości, pamięć tłumaczeniowa, systemy zarządzania treścią (CMS) i tłumaczeniami (TMS), wtyczki.

Wybór i użycie odpowiednich narzędzi pozwala na osiągnięcie korzyści skali w tłumaczeniach.
Poczytaj o podstawowych narzędziach tłumaczeń: Narzędzia tłumacza bez tajemnic.

Każdy profesjonalny proces tłumaczeniowy to połączenie wielu wspomnianych wyżej elementów. W dalszej części zrozumiesz działanie każdego z nich.

Językowe elementy procesu tłumaczenia >>