Elementy zarządcze procesu tłumaczenia

ELEMENTY ZARZĄDCZE PROCESU TŁUMACZENIA

Zarządzanie projektami w tłumaczeniach skupia się na realizacji konkretnych projektów tłumaczeniowych. Kierownik projektu analizuje zadanie, określa potrzebne zasoby i bierze odpowiedzialność za realizację wymagań w ramach harmonogramu i budżetu.

W trakcie pracy kontaktuje się z klientem i językowcami oraz nadzoruje przygotowania techniczne (odpowiada np. za przygotowanie plików wskazanie odpowiednich ustawień oprogramowania CAT, dostarczenie właściwych pamięci tłumaczeniowych i realizację zautomatyzowanej kontroli jakości).

Opiekunowie klientów skupiają się na relacjach ze stałymi klientami, a ich zadania różnią się w zależności od firmy. W locatheart jednym z obowiązków opiekuna jest opieka nad zasobami klienta, takimi jak pamięć tłumaczeniowa, słowniki czy wytyczne. Opiekun klienta dba o to, by wszystkie te elementy były zawsze aktualne, dobrze utrzymane i spójne z obecną strategią, potrzebami i celami klienta.

Dobór narzędzi to działanie na styku biznesu i technologii. Wymaga doskonałej znajomości dostępnych narzędzi i ich zastosowań, a co za tym idzie – umiejętności ustalenia najlepszego silnika tłumaczeń maszynowych dla konkretnej pary językowej oraz typu i tematyki tekstu.

Tylko dobra znajomość oprogramowania, wtyczek, studiów przypadku i wiadomości branżowych pozwala na optymalny dobór rozwiązań. Dlaczego? Bo technologie tłumaczeniowe rozwijają się bardzo szybko!

Dobór językowców to z kolei dopasowanie do projektu konkretnych ekspertów pracujących w biurze bądź skorzystanie z usług szerokiej sieci wyspecjalizowanych dostawców i wolnych strzelców. Osoba zarządzająca zasobami pomoże znaleźć odpowiednie osoby i firmy dla każdego projektu, biorąc pod uwagę zakres, budżet i harmonogram prac.

Dobór językowców opiera się na bazie danych, w której zbieramy informacje o parach językowych, specjalizacjach, stawkach, mocach przerobowych, dostępności i stosowanych narzędziach, a także solidności tłumaczy i jakości ich pracy.

W kolejnym rozdziale poznasz typy narzędzi tłumaczeniowych. Możesz też przejść prosto do opisu przykładowych procesów tłumaczenia.

Narzędzia tłumacza bez tajemnic >>

<< Językowe elementy procesu tłumaczenia