Dobór i utrzymanie zasobów w procesie tłumaczenia

DOBÓR I UTRZYMANIE ZASOBÓW W PROCESIE TŁUMACZENIA

Jakie zasoby – prócz zasobów ludzkich i narzędzi – wykorzystuje się w tłumaczeniach? (Więcej na temat doboru wykonawców i narzędzi dowiesz się z rozdziału: Elementy zarządcze procesu tłumaczenia.

Pamięci tłumaczeniowe

Czym pamięci tłumaczeniowe różnią się od pamięci tłumaczeniowej?
Pamięć tłumaczeniowa to zbiór baz już zrealizowanych tłumaczeń – w takich bazach danych zawarte są segmenty w języku oryginalnym i ich tłumaczenia. Pamięć tłumaczeniowa rzadko składa się z jednej bazy danych.

Każdy klient może mieć wiele pamięci tłumaczeniowych: dla różnych marek, produktów lub pionów działalności (np. treści marketingowe, prawne, finansowe).

Wytyczne

Wytyczne określają styl i ton wypowiedzi, precyzują rejestr i oczekiwane formy grzecznościowe oraz uwzględniają inne ustalenia dotyczące językowych aspektów komunikacji. Wytyczne są niezwykle pomocne. Po pierwsze, zapewniają zgodność tłumaczeń z decyzjami marketingowymi dotyczącymi grupy docelowej, stylu komunikacji itp. Po drugie, ułatwiają utrzymanie spójności wszystkich tłumaczonych tekstów – umożliwiają spójną komunikację z każdym języku.

Jeśli na początku przygody z tłumaczeniami nie masz jeszcze wytycznych, bez obaw. Dobra agencja tłumaczeń pomoże Ci stworzyć pierwsze wytyczne.

Firmy doświadczone w projektach tłumaczeniowych zwykle pracują z wieloma różnymi zestawami wytycznych. Każdy język i każdy rynek ma odrębne zestawy wytycznych. Wiele firm tworzy też różne wytyczne dla osobnych marek, linii produktowych, kolekcji itp. skierowanych do różnych grup docelowych na tym samym rynku.

Słowniki

Zazwyczaj mamy do czynienia z wieloma słownikami. Podobnie jak w przypadku wytycznych osobne słowniki powstają dla różnych tematów. Może istnieć osobny słownik żargonu branżowego i wiele odrębnych słowników dotyczących poszczególnych marek czy produktów.

Struktura słowników zależy od rodzaju i obszaru działalności.

Jeśli na początku przygody z tłumaczeniami nie masz słowników, możesz zacząć od zebrania najważniejszych zwrotów (takich jak słowa z Twoich sloganów, misji, opisów najważniejszych produktów itp.), a potem budować słowniki w miarę tłumaczenia kolejnych tekstów.

Skoro już wiemy o jakich zasobach mowa, zastanówmy się nad tym, jak z nich korzystać i jak o nie dbać.

DOBÓR ZASOBÓW

Na początku każdego projektu tłumaczeniowego niezmiernie istotny jest dobór odpowiednich pamięci tłumaczeniowych, wytycznych i słowników. Kierownik projektu wypisuje najważniejsze informacje o projekcie i oczekiwane zasoby, a następnie przekazuje tę listę do opiekuna klienta, który odpowiada za utrzymanie zasobów tłumaczeniowych klienta. Opiekun klienta sprawdza, czy wszystkie materiały wypisane przez kierownika projektu są dostępne, i upewnia się, czy nic istotnego nie przeoczono.

UTRZYMANIE ZASOBÓW

  • W trakcie pracy tłumacze często trafiają na zagadnienia pominięte w wytycznych i słownikach. W takim przypadku kontaktują się z kierownikiem projektu. Jeśli kierownik projektu nie zna odpowiedzi, zwraca się do opiekuna klienta i/lub bezpośrednio do klienta.
  • Niektóre projekty wykraczają tematycznie poza istniejące słowniki i wymagają podjęcia nowych decyzji np. o doborze słów.
  • Języki i rynki to żywe organizmy. Wciąż się zmieniają. Stare decyzje wymagają weryfikacji i – nierzadko – uaktualnienia.

Kierownik projektu przekazuje informacje o nowych decyzjach wszystkim językowcom zaangażowanym w dany projekt, aby zapewnić spójność. Po zakończeniu projektu takie informacje zostają zebrane i przekazane opiekunowi klienta, który wprowadza zmiany do wytycznych i słowników.

  • Niekiedy firma zmienia grupę docelową lub styl komunikacji. Podejmuje decyzję, że część wytycznych lub sformułowań wymaga zmiany. Wówczas w interesie firmy jest poinformować agencję tłumaczeń o modyfikacjach, aby można było na czas uwzględnić je we wszystkich materiałach.

Łatwo pominąć te działania, ponieważ nie wpływają bezpośrednio na przyspieszenie prac nad konkretnym projektem. Ale jeśli się ich nie podejmie, będzie trzeba odpowiadać na te same pytania w kolejnych projektach. Strata czasu! Dlatego w locatheart aktualizujemy wszystkie zasoby od razu po dostarczeniu tłumaczeń klientowi. To część pracy, która może i niezbyt rzuca się w oczy, ale jest niezmiernie potrzebna!

Po wykonaniu tego ostatniego kroku możemy zamknąć projekt tłumaczeniowy.

Gratulujemy zapoznania się z częścią pierwszą przewodnika TŁUMACZENIA: WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ. Chcesz poznać najczęstsze rodzaje tłumaczeń we współczesnej komunikacji? Zapraszamy do części drugiej!

Część 2: Rodzaje tłumaczeń >>

<< Przykładowe procesy tłumaczeń