Korzyści skali w tłumaczeniach

KORZYŚCI SKALI W TŁUMACZENIACH

Korzyści skali sięgają korzeniami produkcji przemysłowej, nie usług. Trzeba o tym pamiętać, by zrozumieć, czym są. Korzyści skali to przewaga kosztowa, którą zyskują firmy, kiedy osiągają określoną (dużą) skalę i zakres czasowy działalności. Zazwyczaj podaje się je w przeliczeniu na jednostkę.

Jeśli fabryka butów pracuje na 3 zmiany, wyprodukuje więcej obuwia niż firma pracująca 8 godzin dziennie. Choć część kosztów (np. za elektryczność) rośnie wraz ze wzrostem czasu pracy, inne koszty – koszty stałe (takie jak czynsz za nieruchomości albo koszt zakupu maszyn) – można podzielić na znacznie większą liczbę wyprodukowanych par butów. A zatem koszt wyprodukowania jednej pary butów maleje.

Niestety, ten model nie zawsze pasuje do rodzaju usług. Jeśli zamówisz dużo jednostek usługi wykonywanej przez ludzi, i tak potrzebujesz ich pracy. W branżach usługowych, gdzie głównym kosztem jest praca osób z odpowiednimi kwalifikacjami, możesz oczywiście negocjować rabaty, bazując na regularności transakcji, stabilności przychodów dla wykonawcy itp., ale nie są to korzyści skali.

Tak przez wiele lat wyglądały tłumaczenia. Stali klienci mogli negocjować rabaty na podstawie wielkości i regularności zleceń, ale tak uzyskany rabat to tylko ekwiwalent finansowy poczucia bezpieczeństwa tłumacza, a nie korzyści skali.

Współcześnie wysiłek tłumaczeniowy jest równomierniej rozłożony pomiędzy ludzi i technologię. Korzyści kosztowe, które możesz osiągnąć, opierają się na długości i intensywności współpracy. To możliwe dzięki technologii, jaką jest pamięć tłumaczeniowa. I to jest właśnie dobry przykład korzyści skali w działalności usługowej.

 PAMIĘĆ TŁUMACZENIOWA A KORZYŚCI SKALI

Każde przetłumaczone zdanie jest zapisywane w pamięci tłumaczeniowej i może posłużyć w przyszłości jako powtórzenie (dopasowanie), które obniża koszt tłumaczeń. W miarę powiększania pamięci tłumaczeniowej (czyli w miarę zwiększania się liczby przetłumaczonych tekstów) koszt jednostkowy (stawka wynikowa za słowo) obniża się, choć stawka bazowa pozostaje bez zmian.

Wystarczy korzystać z pamięci tłumaczeniowej. W ciągu 3 miesięcy możesz spodziewać się obniżenia kosztów tłumaczeń (i wynikowej stawki za słowo) o 5–10%. Po roku intensywnej współpracy stawka wynikowa zwykle obniża się o ok. 20–30%.

Korzyści skali w tłumaczeniach: "Po trzech miesiącach koszty tłumaczeń spadają o 5-10%. Po roku współpracy koszty spadają o 20-30%" (napis na białym tle). Logo: LocAtHeart

Korzyści skali – studium przypadku >>

<< Obliczanie kosztów tłumaczenia