Tłumaczenia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

TŁUMACZENIA I KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (key performance indicators) umożliwiają organizację śledzenia realizacji celów za pomocą mierzalnych wartości. Często myli się je z celami. Oto proste wyjaśnienie różnicy między celem a wskaźnikiem:

Tradycyjne wskaźniki w tłumaczeniach to m.in:

  • wskaźnik błędów,
  • koszt za słowo,
  • ogólne zadowolenie konsumentów.

Ale ten cytat Deana Spitzera sprawił, że wiele osób zmieniło podejście:

Ludzie robią to, co kierownictwo kontroluje, nie to czego oczekuje. Dean Spitzer - cytat na białym tle - LocAtHeart
Myśl ta wpłynęła na sposób projektowania i planowania wskaźników efektywności w wielu branżach, także w branży tłumaczeń.

Nowsze wskaźniki efektywności są bardziej szczegółowe i często dopasowane do konkretnych potrzeb klienta i jego strategii międzynarodowej. Oto kilka przykładów:

  • odsetek otwieranych newsletterów,
  • liczba zgłoszeń od konsumentów,
  • CTR dla każdego języka (dla tłumaczonych reklam Google Ads),
  • konwersja użytkowników.

Kluczowe wskaźniki efektywności pomagają nie tylko mierzyć sukces, ale także identyfikować problemy. Niski współczynnik konwersji, wiele zgłoszeń od konsumentów, niewielka skuteczność artykułów obsługi klienta, zwiększony odsetek zwracanych produktów – każde z tych zjawisk może sugerować niezadowalającą jakość tłumaczenia. Więcej na ten temat dowiesz się z Części 5: Jak weryfikować jakość tłumaczenia (nawet w językach, których nie znasz). Ale najpierw przyjrzyjmy się cenom tłumaczeń.

Ceny tłumaczeń: wprowadzenie >>

<< Tłumaczenia i mierzenie zwrotu z inwestycji (ROI)