Rodzaje powtórzeń w tłumaczeniach – co to jest dopasowanie?

RODZAJE POWTÓRZEŃ W TŁUMACZENIACH – CO TO JEST DOPASOWANIE?

Z powtórzeniami mamy do czynienia, kiedy oprogramowanie znajduje identyczny lub bardzo podobny fragment treści w materiałach tłumaczonych wcześniej dla tego samego klienta lub wewnątrz pliku, który aktualnie wyceniamy. Poziom podobieństwa wyraża się procentowo i jest nazywany stopniem dopasowania.

Dopasowanie 0% to żadne dopasowanie.
Dopasowanie 100% to pełne powtórzenie.
Dopasowania pomiędzy 1 a 99% to tzw. dopasowania rozmyte.

  • Dopasowanie na poziomie 9599% jest bardzo użyteczne, prawie pełne.
  • Mniej dokładne dopasowania można dzielić na różne poziomy. Profesjonalne oprogramowanie umożliwia ustalanie tych poziomów (i stawek dla nich) dla każdego projektu z osobna, choć agencje tłumaczeń zazwyczaj proponują swoje standardowe, sprawdzone poziomy.
  • Dopasowania poniżej 50% uznawane są za bezużyteczne. Nie poprawiają jakości ani nie przyspieszają procesu tłumaczenia.

System procentowy pozwala na wyrażenie wielu istotnych informacji. Czy może być coś cenniejszego niż dokładne dopasowanie na poziomie 100%? Tak. Kontekst.

Kontekst w dopasowaniach

Jak już wiesz, oprogramowanie wspierające tłumaczenia (CAT) rozbija teksty na segmenty i wyszukuje dopasowania w pamięci tłumaczeniowej, podpowiada frazy ze słowników i proponuje tłumaczenia maszynowe. Nie wiesz jeszcze, że pokazuje także kontekst każdego segmentu.

Kontekst ten to segmenty okalające dany fragment. Pomagają tłumaczowi odnaleźć się w tekście i śledzić wątek.

Dopasowanie 101% oznacza dopasowanie w kontekście. Jest cenniejsze niż dopasowanie 100%, ponieważ oznacza, że w pamięci tłumaczeniowej mamy identyczny segment w identycznym kontekście – czyli przed zapisanym w pamięci tłumaczeniowej segmentem i po nim są identyczne treści jak w tłumaczonym aktualnie tekście.

Dlaczego to ważne? Oto prosty przykład.

Spójrz na te 3 angielskie zdania:

  • This is a dog.
  • I have a dog.
  • But not with a dog!

A teraz spójrz na ich polskie tłumaczenia:

angielski This is a dog. I have a dog. But not with a dog!
polski To jest pies. Mam psa. Ale nie z psem!

W języku polskim, podobnie jak w wielu popularnych językach, słowa zmieniają formę. I to znacząco.

Wyobraź sobie, że tłumaczysz dialog, w którym odpowiedź brzmi: „A dog”. Jeśli nie znasz kontekstu (w tym przypadku: pytania), nie będziesz w stanie przetłumaczyć tego prawidłowo. Zgaduj-zgadula.

Również w przypadku, gdy dopasowanie 100% zdania „A dog” brzmi „Pies”, musisz podejść do takiej podpowiedzi z dozą nieufności. Dlaczego?

Kiedy dopasowanie jest kontekstowe (101%), możemy dużo bardziej zaufać podpowiedzi.

Pamiętaj, że powtórzenia nie dotyczą tylko zdań znajdujących się w tłumaczonym aktualnie tekście. Pamięć tłumaczeniowa zawiera także segmenty przetłumaczone w poprzednich projektach tłumaczeniowych.

Obliczanie kosztów tłumaczenia >>

<< Ceny tłumaczeń: wprowadzenie