Korzyści skali – studium przypadku

KORZYŚCI SKALI W TŁUMACZENIACH - STUDIUM PRZYPADKU

Oto historia jednego z naszych klientów – dobrze znanego producenta odzieży.

Przed analizowanym okresem współpracowaliśmy 3 lata. Locatheart przygotowuje dla klienta obcojęzyczne wersje nazw i opisów produktów, a także treści na strony internetowe.

Badany okres: 3 miesiące
Objętość tłumaczeń w badanym okresie: 15442 słów, w tym:

  • strony internetowe: 2257 słów,
  • nazwy i opisy produktów: 13185 słów.

W prostej kalkulacji [liczba_słów] × [stawka] klient zapłaciłby 8019 zł. Dzięki wcześniejszym tłumaczeniom zapisanym w pamięci tłumaczeniowej realny koszt wyniósł 3835 zł.

Klient zaoszczędził 52,24%, ponieważ współpracuje z nami – firmą stosującą współczesne metody kalkulacji kosztów.

Dla badanego okresu wynikowa stawka za słowo wyniosła 0,25 zł przy bazowej stawce za słowo wynoszącej 0,52 zł.

To obrazuje, dlaczego najniższa stawka nie powinna być jedynym kryterium wyboru partnera do długofalowej współpracy językowej.

Część 4: Co robi agencja tłumaczeń (poza tłumaczeniami) >>

<< Korzyści skali w tłumaczeniach